Características da doutrina médica oficial II – Estudos Duplos Cegos