Características da doutrina médica oficial III – Intervencionismo